Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Společnost – Services PCM, s.r.o.

Politika naši společnosti

Společnost Services PCM, s.r.o. zaujímá přes 25 let významné postavení na trhu v oboru zejména preventivního a akutního boje proti škůdcům, deratizace, dezinsekce, dezinfekce, ochrany proti holubům a poskytování servisu v oblasti hygieny. Společnost také pořádá kurzy k získání znalosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Ve všech těchto oborech činností využívá společnost nejmodernější přípravky, aplikační postupy a zařízení. Způsoby řešení, které aplikuje, jsou vždy použity s ohledem k životnímu prostředí. Na základě získaných zkušeností a nových technologických postupů svou činnost neustále zdokonaluje.

Rizikový management společnosti je komplexní, sledujeme možné dopady na veškeré aspekty podnikání. A vzhledem k tomu, že každý zákazník je jiný, jsou individuální i naše servisní smlouvy. Počet ročních inspekcí, dodatečné bezpečnostní služby v podobě eskalace v případě nouze nebo elektronické sledování a dokumentace, to vše se řídí podle potřeb zákazníka. Nemusí se tedy spokojit s „one size fits all“ – ani co se týče elektronického zpracování dat.

Services PCM, s.r.o. využívá tradic a zkušeností získaných dlouholetou praxí v boji proti škůdcům, proto je v oboru na nejvyšší úrovni. Při této práci společnost bere na sebe odpovědnost za ochranu životního prostředí.

Životní prostředí má přednost

I přesto, že škůdci mohou způsobit závažné škody, klade si společnost za cíl nevyvolávat při jejich likvidaci žádné následné škody. Použití v první řadě ekologických a ekologicky šetrných opatření a metod vede k zásadě – odstranit škůdce a likvidačním prostředkem nikoho neohrozit. Společnost se významně podílí na zavádění monitorovacích systémů i systému včasného varování. Tyto systémy výrazně snižují používání toxinů. Jsme první firmou na českém trhu s „online systémem PCM Online System“, jediněčným online dokumentačním a kontrolním systém umožňujícím zákazníkovi přes kliknutí „myší“ získat přehled o stavu v oboru boji proti škůdcům. Zákazník tak má možnost sledovat zjištěné problémové body, jako i aktuální a historický přehled u něho provedéného inspekčního servisu naši firmy. Strategické pokládání návnad do objektů a areálů odstraní nově proniklé škůdce ještě dříve, než se rozmnoží, což vede k použití mnohem menšího množství likvidačních prostředků. Také naše další služby a produkty odpovídají přísným zdravotním a bezpečnostním směrnicím.

Společnost dbá na používání nejmodernějších technologií, nakonec i škůdci se neustále přizpůsobují novým podmínkám. Ale i v případě inovací má ochrana životního prostředí přednost. Všichni servisní technici společnosti mají složenou závěrečnou zkoušku v relevantním oboru a během dalšího kontinuálního vzdělávání se seznamují s veškerými aspekty moderního boje proti škůdcům. Na každý zásah nahlížejí vybaveni odbornými vědomostmi, zkoumají příčiny eventuálních problémů a předkládají praktické návrhy řešení. Zejména výrobci potravin a léčiv ocení práci našich servisních techniků, jelikož ti jim díky své poradenské kvalitě poskytují vysoký stupeň ochrany a jistoty


Pros­třednictvím školení a zvyšováním kvalifikace pracovníků, zlepšováním poskytovaných služeb stejně tak jako pravidelnými kontrolami a analýzami dosažených výsledků pracujeme na dalším rozvoji našeho systému managementu kvality a environmentu.


Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci