Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Rentokil Initial s.r.o. / Proč PCM? / Upřednostňujeme životní prostředí

Upřednostňujeme životní prostředí

Životní prostředí má přednost

Škůdci mohou způsobit závažné škody. Přesto jsme si stanovili cíl nevyvolávat při jejich likvidaci žádné následné škody. Použití pokud možno ekologických a ekologicky šetrných opatření a metod – toto motto určuje naši vývojovou práci a každé konkrétní nasazení. Heslo zní: Odstranit škůdce a likvidačním prostředkem nikoho neohrozit.

Zprostředkováváme uživateli v boji proti škůdcům jistotu, že účinné látky nezpůsobují při správném používání žádné riziko. O možných ekologických dopadech boje proti škůdcům se vášnivě diskutuje a my se musíme k této diskuzi postavit čelem. Naše produkty, metody a obsahy školení musíme uspořádat tak, aby bylo riziko pro člověka, domácí zvířata, zásoby i materiál minimální. V této oblasti jsme vynaložili veliké úsilí a dosáhli značného pokroku.

Významně se podílíme na zavádění monitorovacích systémů i systému včasného varování. Tyto systémy výrazně snižují používání toxinů. Strategické pokládání návnad do objektů a areálů odstraní nově proniklé škůdce ještě dříve, než se rozmnoží. Pak už by bylo zapotřebí mnohem většího množství likvidačních prostředků. Rozsáhlá likvidace je nutná už pouze tehdy, když se skutečně něco stane. A také naše další služby a produkty odpovídají přísným zdravotním a bezpečnostním směrnicím. Proto jsme u nás zavedli taky systém enviromentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 – 2005.

Dbáme na používání nejmodernějších technologií, nakonec i škůdci se neustále přizpůsobují novým podmínkám. Ale i v případě inovací má ochrana životního prostředí přednost.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci