Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Proč PCM?

Naše technické know-how

Firma SERVICES PCM, s.r.o. i přes svoje dvacetileté zkušenosti neustále prohlubuje své znalosti o škůdcech v domácnostech a průmyslu a studuje jejich biologii, chování a možné místa útoku. Současně jsme vyvinuli unikátní know-how, které sahá od samotné počátečné detekce a identifikace, až k obraně a boji proti škůdcům. Každý, kdo uzavře smlouvu s PCM se může spolehnout na naše schopnosti, odhodlání a diskrétnost.

Vysoká profesionální odborná kompetence

Pro zajištění co nejprofesionál­nějšího a nejlepšího přístupu a spokojenosti našich zákázníků máme u nás v PCM zavedený systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001 enviromen­tálního managementu ČSN EN ISO 14001 a CEN Standard EN 16636. Jsme členy několika domácích a mezinárodních sdružení jako je:Sdružení DDD (Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace), evropské konfederace CEPA (Confederation of European Pest Control Association), německého DSV a VFöS (Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e.V. und Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfun­g) a americké asociace NPMA (National Pest Management Association).

Individuální řešení pro jednotlivá odvětví

Každé odvětví je jiné. Ale v rámci jednoho sektoru existuje celá řada společných znaků a srovnatelných požadavků. Na základě těchto zkušeností jsme vyvinuli takový boj proti škůdcům, který je na jedné straně specifický pro Vaši formu podniku a na straně druhé sleduje obecný standard.

Úspěšný boj proti škůdcům ve Vašem domě a bytě

Mnozí si myslí, že nabízíme naše služby pouze v průmyslovém prostředí. Staráme se o to, aby byl boj proti škůdcům pro soukromé osoby stejně tak k dispozici a efektivní jako pro průmysl a podnikání.

Naši servisní technici

Dalším faktorem našeho úspěchu jsou naši servisní technici. Jsou u nás odborně vzdělávaní a s odhodlaností a veškerou diskrétností jsou Vám k dispozici pomoct v boji proti škůdcům.

Pro vás, jako zákazníky to znamená:

  • Nabízíme kompetentní poradenství, profesionální a efektní řešení v našem oboru.
  • Disponujeme vysokým podílem kvalifikovaných techniků a biologů v oboru.
  • PCM Online System“ systém kontroly.
  • Od našeho založení zachováváme naši flexibilitu, diskrétnost a stavíme na stálém zdokonalování.
  • Garantujeme vysokou odbornou kompetenci a co nejprofesionálnější a nejlepší řešení.
  • Jsme uznáváni jako vzdělávací podnik, pořádáme kurzy DDD.
  • Poradíme si i v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
  • Spolupracujeme s univerzitními a vědeckými zařízeními.
  • Pravidelně se účastníme na mezinárodních kongresech a získáváme nové trendy.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci