Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Pro firmy

Rentokil Initial s.r.o. se stará o firemní zákazníky všech velikostí a odvětví. Víme, že riziko napadení škůdci se liší od branže k branži.

Například, hlavní riziko v textilním průmyslu je napadení moly, potravinářský průmysl zápasí s švábi a hotelnictví se štěnicemi – je proto nezbytné přizpůsobit program hubení škůdců pro jednotlivá odvětví. Víme, jak vyřešit problémy našich zákazníků a jak zároveň splnit požadavky právních předpisů o hygieně potravin a HACCP.

Podobně je to i s hranicí tolerance pro různé škůdce v jednotlivých odvětvích: zatímco myš na staveništi nezpůsobí potíže v provozu, v potravinářský výrobě jeji výskyt může způsobit zastavení výroby. Ujistěte se proto, že program boje proti škůdcům je vytvořen na konkrétní úroveň rizika Vašeho podnikání!

V podstatě není nezbytně nutné chránit Vaše podnikání proti všem škůdcům, ale mějte na paměti, že ho vystavujete zbytečným rizikům kvůli nedostatečnému zabezpečení proti škůdcům!

Čtyři pilíře našeho systému:

Prevence

Jednotlivá opatření na základě exaktní analýzy, aby se zabránilo zavlečení, vniknutí a následnému rozšíření škůdců.

Monitoring

Účinné detekční systémy poskytují včasné zjištění typu, stupně a rozsahu napadení škůdci, což umožní jejich časové a prostorové ohraničení.

Boj

Optimální kombinace fyzikálních, biologických a chemických opatření eliminuje napadení škůdci cíleně. Zajištěny jsou nejvyšší hygienické normy a ohled na životní prostředí.

Dokumentace

Podrobná, srozumitelná a kompletní dokumentace s pravidelnou anylýzou škůdců zajišťuje Vaši optimální bezpečnost a odpovídá legislativě a nejvyšším normám kvality.

Kvalitu chápeme jako závazek: SERVICES PCM, s.r.o. je certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001 – 2009.

Chráníme naše zákazníky, jejich pracovníky a jejich značku před škůdci všeho druhu!

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci