Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Services PCM, s.r.o. / Naše služby / Ochrana proti holubům / Rackovití

Rackovití

Popis

Mezi racky patří menší až středně velcí ptáci s dlouhými křídly. Jsou rozšířeni po celém světě. Většina druhů žije v okolí moří. Jen málo druhů se vyskytuje ve vnitrozemí na sladkých vodách. Známý je třeba racek chechtavý, který se běžně vyskytuje i u nás.

Rozmnožování, šíření

Nejpozději koncem března se rackové chechtaví setkávají v hnízdištích. Hnízdí na nejrůznějších místech v blízkosti vody, na jezerech, mokřinách se slanou vodou, v močálech či na písečných jazycích. Jedna kolonie sestává často i z několika tisíc ptáků, kteří svádějí hlasité souboje o nejlepší místa pro hnízdění. Uprostřed dubna je hnízdní sezona již v plném proudu. Hnízdo stavějí během několika dnů oba partneři. V početnějších koloniích jsou hnízda často natěsnána jedno vedle druhého. Samice racka chechtavého snáší dvě až tři vejce. Pokud hnízdící pár přijde o snůšku, může v témže roce zahnízdit ještě jednou. Mláďata létají již ve věku šesti týdnů. První velké výpravy podnikají směrem na jih. Po první zimě se mladí ptáci vracejí zpět do své kolonie. Na konci druhé zimy jsou již schopni se rozmnožovat.

Způsob života

Racci se živí rozličnou živočišnou potravou, kterou nachází v okolí vod. Požírají ryby, různé bezobratlé živočichy, vhod jim přijdou i zdechliny a odpadky. Často kradou i vejce a mláďata jiných druhů ptáků. Hnízdí v koloniích, které mohou čítat až několik set ptáků. Mnohé druhy racků jsou tažné a na zimu se mohou stěhovat na značné vzdálenosti. Většinou jsou bíle zbarvení s černou nebo šedavou kresbou. Mláďata bývají zbarvená odlišně.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci