Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Services PCM, s.r.o. / Naše služby / Ochrana proti holubům / Hrdlička zahradní

Hrdlička zahradní

Popis

  • Velikost: Délka: 31–34 cm, Rozpětí: 48–56 cm, Hmotnost: 120–290 g.
  • Hrdlička zahradní je pták velký asi jako holub domácí. Oproti hrdličce divoké je oněco větší a má též delší ocas. Je celá plavě hnědá s jedním černým proužkem na šíji. Má tmavé ruční letky a široký, bílý koncový proužek na ocase.
  • Samice a samec se navzájem neliší, mláďata jsou na spodní straně těla hnědší a mají nevýrazný nebo jim zcela chybí černý šíjní proužek.

Rozmnožování, šíření

Původní domovinou hrdličky zahradní je Asie, odkud se v průběhu první poloviny 19. století dostala při masivní expanzi i na velkou část evropského kontinentu. Do střední Evropy, na Britské ostrovy a Skandinávský poloostrov se dostala na přelomu 50. a 60. let téhož století a již během dvou století se rozšířila do celé Evropy. Současná evropská populace je odhadována na 9 300 – 22 000 000 jedinců.

Spolu s hrdličkou divokou (Streptopelia turtur) a velice vzácnou hrdličkou chechtavou (Streptopelia roseogrisea) je v České republice a na Slovensku jediným zástupcem svého rodu. Na našem území se stále vyskytuje v poměrně hojném počtu. Každoročně u nás hnízdí odhadem zhruba 60 – 120 000 párů. Žije v kulturní krajině, parcích, ve vesnicích a ve městech, v zimě často přilétá na krmítka.

Způsob života

  • V průběhu roku žije samostatně nebo v párech, na nocovištích, a při tazích se sdružují do větších, často i velice početných hejn.
  • Ozývá se charakteristickými nosovými i chechtavými zvuky. Nejčastěji u ní můžeme zaslechnout především výrazné „kvéh“ nebo „kukúú ku“. Při toku vydává zase trojslabičné „tu tůt tu“.
  • Živí se různými semeny, ve městech často požírá odpadky. V mnoha lokalitách, kde je již zvyklá na lidskou společnost, se chová velice krotce a nechá se krmit i z ruky. Sama se stává oblíbenou potravou větších jestřábovitých dravců, lišek a koček.
  • Během května si staví nejčastěji na listnatých stromech nebo na budovách nízké široké hnízdo z větviček. Ročně mívá 3 až 4 (v některých oblastech až 6) snůšek po 2 sněhově bílých vejcích o velikosti 30 × 23 mm, na kterých sedí po dobu 14 až 15 dní pouze samice. Mláďata opouštějí hnízdo zhruba po 20 dnech života.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci