Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Services PCM, s.r.o. / Naše služby / Ochrana dřeva / Dřevomorka domácí

Dřevomorka domácí

Popis

 • Celulózovorní dřevokazná houba, způsobuje hnědou hnilobu.
 • Mediálně i lidově nejznámější dřevokazná houba.
 • Rhizomorfy (spletené provazce hyf silné až několik mm) mohou mít hnědou i šedou barvu, suché rhizomorfy jsou lámavé.
 • Napadá materiály s obsahem (i minimálním) celulózy.
 • Napadené dřevo mění barvu okrová-žlutohnědá-tmavohnědá, praská v podélných i příčných trhlinách.
 • Zcela destruované dřevo bývá suché a rozpadá se na kostky velké až několik cm.
 • Plodnice jsou ploché a přilehlé k substrátu, mohou narůst do velikosti 30 cm, často se spojují do útvarů velkých až několik metrů, okraj plodnice je bílý, vnitřní okraj mění barvu (podle stáří plodnice vyzrálosti spor) od oranžové po zrzavě hnědou.
 • Spory (výtrusy) jsou malé, samotné pouhým okem neviditelné, ve velkém množství připomínají rozsypané kakao.

Rozmnožování, šíření

 • Vytváří povrchové mycelium, ze kterého vyrůstají rhizomorfy, pomocí kterých se houba dokáže šířit i na vzdálenost několika metrů.
 • Šíří se pomocí spor (plodnice mohou vytvářet až 8.000 výtrusů/cm2/1 min), rhizomorf (prorůstají dřevěný substrát, zdivo i beton) nebo infikovaného a destruovaného dřeva (může být přenášeno živočichy).
 • Spory si udržují vysokou klíčivost i při velmi nízkých teplotách.
 • Pro své potřeby si dokáže vytvářet a uvolňovat vodu.
 • V laboratorních podmínkách roste rychlostí cca 10–20 mm/ den.
 • Optimální životní podmínky: vlhkost dřeva 30%, teplota okolí 22°C, pH substrátu 5–7.

Výskyt

Lze ji nalézt výhradně v objektech všeho druhu (v přírodě se vyskytuje jen velmi vzácně) na dřevěných a zděných konstrukcích.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci