Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Services PCM, s.r.o. / Naše služby / Ochrana dřeva / Dřevokazný hmyz

Dřevokazný hmyz

Destrukci dřeva způsobují larvy dřevokazného hmyzu, nejčastěji z čeledí tesaříkovití (Cerambycidae) a červotočovití (Anobiidae), ojediněle také hrbohlavovití (Lyctidae), pilořitkovití (Siricidae), korovníkovití (Bostrychidae), mravenci (Formicidae). Larvy dřevokazného hmyzu používají dřevo jako potravu, jejich působením tak dochází ke snížení pevnosti dřeva nezávisle na změně objemu. Samičky dospělého brouka nakladou vajíčka do výsušných trhlin, nerovností ve dřevě nebo do starých výletových otvorů. Larvy dřevokazného hmyzu se pohybují ve dřevě ve směru podél vláken a kolmo na vlákna. Ke konci vegetačního cyklu (tesaříci až 12 let, červotoči až 5 let) se larva zakuklí v blízkosti povrchu dřeva. Dospělý hmyz prokousne již jen tenkou vrstvu dřeva a výletovým otvorem vyleze ven. K výletu dospělých brouků dochází, dle čeledi a druhu, nejčastěji mezi květnem a srpnem – tedy v nejteplejším klimatickém období roku. Délka života dospělého brouka trvá cca 4 týdny, během kterých se páří a klade vajíčka. Dospělí brouci lezou, jen výjimečně létají. Ke svému životu potřebují larvy dřevokazného hmyzu hlavně vlhkost dřeva, teplotu okolního prostředí, kyslík a výživnost dřevní hmoty. Požadavky na vlhkost dřeva mají nižší než dřevokazné houby, minimální hodnota vlhkosti dřeva je 10%. Teplota okolního prostředí by neměla přesáhnout hranici 40°C, při které se životní aktivity larev snižují. Při teplotách nad 55°C larvy hynou. Larvy červotoče proužkovaného (Anobium punctatum) jsou schopny destrukční činnosti i při teplotách pod bodem mrazu (-16°C). Larvy dřevokazného hmyzu ke svému životu nepotřebují denní světlo. Larvy dřevokazného hmyzu požírají bělové části dřeva, vyzrálé jádrové mohou atakovat jen výjimečně. Některé larvy dřevokazného hmyzu napadají dřevo již napadené dřevokaznými houbami, jiné (stejně tak jako mravenci) mohou zárodky dřevokazných hub dřevo infikovat.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci