Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Services PCM, s.r.o. / Naše služby / Ochrana dřeva / Dřevokazné houby

Dřevokazné houby

Dřevokazné houby způsobují, změnou fyzikálních a chemických vlastností, destrukci dřevění hmoty, respektive základních stavebních forem dřeva tedy celulózy a ligninu. Celulózovorní dřevokazné houby rozkládají celulózu (tzv. hnědá hniloba), destruované dřevo hnědne, je křehké a rozpadá se v kostkách velké škály velikosti, u napadeného dřeva dochází ke ztrátám na hmotnosti a objemu. Dřevokazné houby ligninovorní rozkládají lignin (tzv. voštinová hniloba, bílá hniloba), destruované dřevo je světlé a rozpadá se po vláknech a voštích, je měkké až drobivé, se ztrátou hmotnosti na objemu prakticky neubývá. Dřevo rozkládají dřevokazné houby pomocí povrchového nebo substrátového mycelia, které je složeno z bohatě větvených hyf a rhizomorf. Hyfy a rhizomorfy prorůstají dřevní hmotou (rhizomorfy některých rodů dřevokazných rodu Serpula, Poria mohou prorůstat také zdivem nebo chudým betonem) všemi směry a pomocí enzymů z něj získávají potřebné živiny. Konečným produktem dřevokazných hub jsou plodnice, které plodí výtrusy (spory). Spory dřevokazných hub se do okolí šíří větrem nebo vzdušnými proudy, usazují se v trhlinách dřeva nebo na nerovných plochách, kde klíčí, vytvářejí mycelium a dále prorůstají do dřeva. Jednotlivé rody a druhy dřevokazných hub potřebují pro svůj růst a rozvoj specifické životní podmínky – vlhkost dřeva, teplota okolního prostředí, pH substrátu (dřeva). Optimální vlhkost dřeva má široké spektrum hodnot od 20% do 60%. Nízké nároky na vlhkost má například dřevomorka domácí (Serpula lacrymans), vysoké koniofora sklepní (Coniophora puteana). Optimální teplotou okolí jsou hodnoty od 20°C do 30°C. Při minimálních teplotách začíná růst mycelium dřevokazných hub, při vysokých teplotách klesá klíčivost spor. Mycelium dřevokazné houby dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) je schopné zachovat si růstové vlastnosti i při dlouhodobě snížené teplotě hluboko pod bodem mrazu, mycelium dřevokazné houby trámovky trámové (Gloeophyllum trabeum) roste i při teplotách nad 45°C. V zimních obdobích se růst dřevokazných hub obvykle zastavuje, v letních zpomaluje. Nejaktivněji rostou dřevokazné houby v jarních a podzimních měsících. Růst dřevokazných hub je ovlivněn tzv. vodíkovým exponentem (pH) – dřevokazné houby rostou spíše v kyselém a neutrálním prostředí, v zásaditém prostředí se jejich růst zpomaluje a zastavuje.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci