Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Rentokil Initial s.r.o. / Naše služby / Likvidace plevelů a zeleně

Váš domov se nemusí stát pouze obětí útoku zvířat, ale také místem pro vegetace, která nemusí být jen nevzhledná a nepříjemná, ale dokonce i zdraví nebezpečná.


Obor zabývající se likvidací plevelů a nežádoucí zeleně se nazývá: Dezikace Dezikace je činnost sloužící k likvidaci a potlačování nežádoucí zeleně, plevelů, travin a dřevin, nebo ke kultivaci okrasných a jiných travin v parcích, zahradách, sportovištích, parkovištích, odpočívadla, chodníky.

Názorná ukázka chemické dezikace


Dezikace realizujeme nejčastěji aplikací postřiku, nátěru nebo injektáže selektivních nebo totálních herbicidů, kosením a vyřezáváním.

Herbicidy řadíme do skupiny biocidů (chemické látky) používané k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin. Selektivní herbicidy likvidují zpravidla jen úzkou skupinu rostlin, naproti tomu širokospektrální či tzv. totální herbicidy likvidují drtivou většinu toho, co na pozemku roste Dezikační zásahy jsou nejúčinnější v období vegetační aktivity ( jaro, léto ).

Likvidace provádíme

  • mechanicky (kosením a vyřezáváním)
  • chemické ošetření (postřiky herbicidy)
  • kombinovaná (kombinace mechanické + chemické)

Mechanická dezikace: je činnost, při které se likvidují nežádoucí a náletové dřeviny, křoviny, buřeň. Likvidaci provádíme kosením, vyřezáváním.

Ukázka mechanické dezikace

Chemická dezikace: při této metodě se používají chemické látky – herbicidy. Lze je aplikovat postřikem buď celoplošně nebo bodově na jednotlivé rostliny. Tuto metodu aplikujeme na dřeviny ( černý bez, olše, jeřáb, bříza, jasan, topol, javor, akát, maliník, ostružiník aj) a plevelné rostliny (např. kopřivy, bolševník, šťovíky, přesličky, sítiny aj.). Aplikuje se během bezvětrného počasí a při teplotách do 20 °C. Aplikace se provádí v období maximálního růstu. Rostliny přijímají herbicidy výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

Příklady aplikace v chemické dezikaci.

Další chemickou metodou je injektáž dřevin při které se do předem navrtaných otvorů v dřevinách, aplikuje účinná látka. Tato látka se pomocí asimilačního proudění rozvádí.

Ukázka injektáže dřevin

Kobminovaná dezikace: tato metoda kombinuje mechanickou a chemickou dezikaci. Dezikace provádíme na základě živnostenského oprávnění pro: Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.

Tyto práce provádíme včetně úklidu a odvozu vzniklého odpadu

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci