Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Rentokil Initial s.r.o. / Naše služby / Dezinsekce / Hubení vos

Hubení vos

První příznaky

 • živé nebo mrtvé exempláře, „létající návštěvníci“
 • hnízda: na střešních okapech, půdách, na stromech, ornicích atd.
 • hluk: bzučení

Možné škody

Vosí roje mohou:

 • napadnout potraviny
 • bolestivě píchnout – velice citlivé osoby mohou mít dokonce kvůli bodnutí vážná postižení nebo i umřít

Hospodářské následky

 • reakce strachu u zákazníků a Vašich spolupracovníků – Vás objekt bude okamžitě opuštěn
 • škody na prestiži, méně zákazníků a výdělků
 • ztráty na volně uložených potravinách, například pečivo, které je kontaminováno

Protiopatření

 • zajistěte si okna a dveře mřížkou proti hmyzu
 • zaneste popadané vosy do návnady
 • potraviny a nápoje pokud možno uschovejte nebo přikryjte
 • zbytky jídla a odpad na potřebnou dobu vzdalte
 • výrobní zařízení udržujte zamčená

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci