Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Rentokil Initial s.r.o. / Naše služby / Dezinfekce

Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí a nemocí.

Metody dezinfekce

Fogování


ULV – aerosolAplikace pěnotvorních dezinfekčních prostředkůDezinfekční a čistící prostředky:

MIDA FOAM AC

Vysoce efektivní a ekologický čistící a dezinfekční prostředek.

Výhody:

 • pěnotvorný čistící a desinfekční prostředek
 • účínný při odtraňování tukových a bílkovinových zbytků
 • nenapadá nerezocelové materiály třídy 304 a 316

MIDA FOAM AC je určen k pěnovému čištění stěn,podlah a povrchů technologického zařízení.Doporučuje se používat při koncentraci 0,5 až 0,6 % a teplotě 30°C až 60°C v závislosti na stupni a typu znečištění vody. Po aplikaci s dobou působení 10 až 20 minut je nutný oplach pitnou vodou o teplotě 50° až 60° do úplného odstranění všech zbytků přípravku. Může být použit také pro ruční čištění např.porcovacích desek a dalších drobných předmětů.V tomto případě se použije roztok o koncentraci 0,5 až 5% při teplotě 30° až 35°C v závislosti a typu znečištění.

Aktivní složky:

hydroxid sodný,chloran sodný,amfoterní povrchově aktivní látky,rozpouště­dla,cheláty

Materiálová snášenlivost:

MIDA FOAM AC je používán v souladu s pokyny pro použití,pak je možno přípravek použít na všechny běžně používané materiály vyjma lehkých slitin,pozinko­vaných a hliníkových materiálů.

Životní prostředí:

Povrchově aktivní látky obsažené v MIDA FOAM AC jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látekl.

Bezpečnost:

Nikdy nesměšovat MIDA FOAM AC s jinými přípravky.

Balení:

 • 28 kg plastový kanystr
 • 230 kg plastový kanystr

MIDA FOAM DC

MIDA FOAM DC je tekutý čistící a desimfekční přípravek pro pěnové čištění choulostivých povrchů ve všech oblastech potravinářského průmyslu.Je zvláště účinný při odstraňování tukových a bílůkovinných zbytků jako jsou zbytka od masa,uzenářských směsí,těsta,mléka sýrů apod.Velmi dobře působí na zasvhlé zbytky krve a barevné skvrny po koření. MIDA FOAM DC nenapadá nerezocelové materiály třídy 304 a 316,hliník,hli­níkové slitiny včetně barevných kovů. Zabraňuje usazování vodního kamene.Nerezocelové plochy zůstávají po aplikaci přípravku světlé a lesklé.

Použití:

MIDA FOAM DC je určen k pěnovému čištění stěn,podlah a povrchů technologické­zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,5 až 5% a teplotě 30° až 60°C v závislosti na stupni a typu znečištění vody. Po aplikaci s dobou působení 10 až 20 min je nutný oplach pitnou vodou o teplotě 50°C až 60° do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

Složení:

chloran sodný,aniontové a amfoterní povrchově aktivní látky,sekvestranty Vzhled: čirá kapalina Barva: světle žlutá Zápach: po chloru Rozpustnost: rozpustný ve vodě v jakémoli poměru

Materiálová snášenlivost:

Pokud je MIDA FOAM DC používán v souladu s pokyny pro použití,pak je možno přípravek použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

Životní prostředí :

Povrchově aktivní látky obsažené v MIDA FOAM DC jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

Skladování a expirace:

Přípravek MIDA FOAM DC skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 25°C.Nevystavujte přímému slunečnímu záření.Doba použitelnosti.

Balení:

 • 25 kg na kanystr
 • 200 kg sud
 • 1000 kg IBC kontejner

MIDA FOAM PN

MIDA FOAM PN je tekutý kyselý čistící přípravek pro pěnové čištění na bázi kyseliny fosforečné a dusičné určený zejména k odstraňování zbytků anorganických usazenin včetně použití při velmi vysoké tvrdosti vody.Může být používán denně nebo periodicky ve všech oblastech potravinářského a nápojového průmyslu včetně plnících zařízení. MIDA FOAM PN je vysoce ůčinný při odstraňování anorganických zbytků vodního kamene,zejména pak vápenatých usazenin uhličitanů a fosforečnanů,čímž zvyšuje výrobní efektivitu takto ošetřovaných ploch a zařízení. MIDA FOAM PN je silně kyselý přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z kyseliny fosforečné,vysoce pěnivých povrchově aktivních látek,sekvestrantů a rozpoštědel.

Použití:

MIDA FOAM PN je určen k pěnovému čistění stěn,podlah a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,5 až 1% a teplotě 30°C až 60° v závislosti na stupni a typu znečištění a tvrdosti vody.Po aplikaci s dobou působení 10 až 20 minut ,je nutný oplach pitnou vodou a teplotě 50°C až 60°C do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

Vlastnosti přípravku:

Složení: kyselina dusičná,kyselina fosforečná,ani­onické a neionogenní povrchově aktivní látky,sekvestranty Vzhled: čirá kapalina Barva: bezbarvá až světle žlutá kapalina Rozpustnost: rozpustný ve vodě v jakémkoli poměru

Materiálová snášenlivost:

Pokud je MIDA FOAM PN používán v souladu s pokyny pro použití,pak je možno přípravek použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

Životní prostředí:

MIDA FOAM PN neobsahuje chlór,a proto nehrozí riziko tvorby organicky absorbovatelných halogenů . Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

Průběžná dezinfekce:

Pro prevenci v obsazených stájích s lysovet ® N několikrát týdně kurzy, vnější strany kotce, klece a vybavení spreje.

Bezpečnost:

MIDA FOAM PN se nesmí nikdy směšovat s jinými přípravky.

Skladování:

Přípravek skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C.Nevystavujte přímému slunečnímu záření . Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby Buzení z následujících chorob: houbová

Balení:

 • 10 kg kanystr
 • 28 kg kanystr

MIDA FOAM PK

MIDA FOAM PK je tekutý kyselý čistící přípravek pro pěnové čištění na bázi kyseliny fosforečné určený zejména k odstraňování zbytků anorganických usazenin včetně použití při velmi vysoké tvrdosti vody.Může být používán denně nebo periodicky ve všech oblastech potravinářského a nápojového průmyslu. MIDA FOAM PK je vysoce účinný při odstraňování anorganických zbytků vodního kamene.

Aplikace:

Stabilní povrch s vysokým tlakem čistší presoaking, pak čistící roztok pomocí VETEC dezinfekce stříkačky nebo samonasávání vysokotlakým čističem od zásobní nádrže nebo sudu (pro přesné koncentrace) sprej na, nechat vsáknout (cca 20 až 30 minut) a nakonec s vysokotlakým čističem každé stání plochy a objekty čistý.

Poznámka:

Věnujte pozornost tukových vrstev nerozpustné ve vodě (složení krmiva, oleje, atd.) na stabilním povrchu, tyto tukové vrstvy vést ke špatné čistícím účinkem, a tím ke ztrátě účinnosti v následné dezinfekci!

IGAVET NFR ® 14/2 je biologicky odbouratelný!

 • Balení: 10 kg na jedno použití kanystr

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku!

IGAVET ® čisticí pěna koncentrát

Tekutý, alkalický pěnový čistič pro čištění stájí.

Pro alkalické Čistící pěna pro silné nečistoty z podlahy, stabilní povrchy a zařízení. Čisticí pěna ® koncentrát IGAVET je zvláště vhodný pro použití s pěnovou tryskou.

Ale použití kalibrační Vybavení Koncentrace Teplota Doba expozice
Čištění Půdy, stabilní povrchy a náčiní 1% 10 – 40 ° C. 10 – 20 minut

Použití pěny kopí při tlaku 4–6 bar rozprašovací. Pak ji smyjte čistou studenou vodou před pěnových zaschne řešení. Nenanášejte na horké zařízení! 

Složení: zásady, komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky

Způsob účinku:

 • velmi dobrý protein a vlastnosti tuků, rozpouští
 • Tvorba stabilní pěny

Technické údaje / specifikace:

Vzhled: Čirý, žlutý až nahnědlý kapaliny
p-hodnota: 6,2 + / – 0,5
m-hodnota: 6.4 + / – 0.5
pH (1% roztok): 12.6
Hustota g/cm3: 1.33
Pěna (25 ° C): > 30 ml /> 30 ml
Opláchněte po použití s pitnou vodou! 

Balení:

 • 25 kg kanystr
 • 250 kg plastová nádoba

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku!

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci